Verkeersbesluit voor het instellen van een tijdelijk parkeerverbod aan Buizerdhof te Capelle aan den IJssel

Aanvraag voor verkeersbesluit

Besluiten; Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1.1 te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn; 2.tot het instellen van een tijdelijk parkeerverbod, gedurende de bouw van de Harmonie, aan beide zijdes aan het begin van de Buizerdhof door het plaatsen van verkeersborden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 3.de maatregelen uit te voeren zoals in de bijgevoegde bebordingstekening in Bijlage 1.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Capelle aan den IJssel. Bekijk alle Bekendmakingen Capelle aan den Ijssel in .

https://capelleaandenijsselkrant.nl/bekendmakingen-capelle-aan-den-ijssel/

Deel dit bericht:

Redactie Capelle aan den IJsselkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Capelle aan den IJsselkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Capelle aan den IJssel.

Gerelateerde berichten